Bezpečnostní alarmy pro ostrahu komerčních objektů mají velmi širokou nabídku

Vydáno: 3. 2. 2023

Každý objekt by měl být kvalitně zabezpečen, ať se jedná o malou firmu nebo rozlehlý areál. Bezpečnostní alarmy, které mohou varovat před vniknutím zlodějů nebo před živelnými pohromami, je možné využít pro všechny typy objektů.

Výhody a způsoby upozornění bezpečnostních alarmů

Elektronické zabezpečení objektů má mnoho výhod. Mezi hlavní patří:

Chytré zabezpečovací systémy je velmi vhodné kombinovat s fyzickou ostrahou. Systémy poskytnou včasné varování a fyzická ostraha dokáže zadržet pachatele nebo mohou posoudit situaci, která vedla ke vzniku poplachu. V TOP security vždy doporučujeme kombinaci obou způsobů zabezpečení.

V případě, že alarm spustí poplach, může dojít k upozornění několika způsoby:

Typy a funkce bezpečnostních alarmů

Detektorů, alarmů a systémů je celá řada. Od klasických dveřních nebo okenních alarmů s magnetem až po systém, který kontroluje elektromagnetické pole. Často je možné, a dokonce vhodné, bezpečnostní alarmy mezi sebou kombinovat.

Magnetický kontaktní detektor

Jednoduchý, levný alarm s magnetem, který se velmi snadno instaluje na dveře nebo okna. V případě otevření dveří, okna nebo jiného technického otvoru je vyvolán poplach.

Detektory rozbití skla

Jedná se o ideální doplněk pro okenní nebo dveřní alarm. Buď se jedná o akustický detektor tříštění skla, který zaznamená frekvenci typickou pro rozbíjející se sklo a vyšle signál. Nebo se detektor umísítí přímo na skleněnou tabuli a snímá otřesy. Poplach je spuštěn při zaznamenání frekvence rázu rozbíjení skla.

Detektory kouře, tepla a CO

Detektory, které zaznamenávají přítomnost kouře, vznik tepla nebo únik oxidu uhelnatého by neměly chybět v žádné budově. Elektrická požární signalizace včas varuje před nebezpečím. Kvalitně instalovaná EPS dokáže zachránit nejen majetek, ale hlavně životy. V TOP security doporučujeme hlavně EPS Lites Liberec, což je jediný český výrobce EPS. Nové systémy testují i vyrábí a je možné je instalovat na stávající kabeláž.

Pohybový alarm

Detektor pohybu využívá různé technologie. Může se jednat o využití infračerveného světla, ultrazvuků, vibrací nebo kontaktu. Obvykle se dvě nebo více metod kombinují, aby se snížila míra planých poplachů.

Pasivní infračervené detektory

Alarmy mohou snímat plochu v různých úhlech, nejvíce však 360°. Fungují na principu náhlé změny teploty v prostředí. Detektor snímá teplotu v místnosti, pokud před ním projde osoba, teplota se zvýší, po průchodu zase sníží, což detektor zaznamená a ihed je spuštěn poplach.

Infrazvukové detektory

Tento typ detektoru má ideálně spustit alarm ještě před tím, než se do objektu někdo vloupá. Detektory jsou citlivé na zvukové vlny pod 20 Hz, odhalí tedy zvuky a otřesy vyvolané například použitím nástrojů nebo zvuky vyvolané tlakem na předměty (jako třeba pokus otevřít dveře).

Ultrazvukové detektory

Dříve hojněji využívané detektory, které vysíláním signálu na frekvenci 15-75 kHz detekují narušení prostoru.

Kompaktní sledovací radary

Široká oblast pokrytí, přesná detekce umístění osob a přenesení GPS do mapy, to vše zvládne kompaktní sledovací radar vysíláním a přijímáním mikrovln. Využívá se převážně pro sledování velkých ploch jako jsou elektrárny, přehrady nebo mosty.

Elektromechanické senzory

Tyto senzory se montují na pevné bariéry, jako jsou například ploty, kde zachycují vibrace. Nedokáží ale rozlišit důvod pohybu konstrukce, jestli jsou vibrace způsobeny člověkem, který přelézá plot nebo silným větrem.

Elektrostatické pole

Ke snímání elektrostatického pole dochází bezdotykově. Systém vyhodnocuje tři proměnné - změnu hmotnosti, změnu pohybu, dobu setrvání ve sledovaném prostoru. Pokud systém vyhodnotí všechny tři proměnné současně, bude spuštěn poplach. Oblast je možné sledovat až do výšky šesti metrů.

Mikrofonické systémy

Senzory jsou připevněny na ploty nebo instalovány pod zem. Dokáží reagovat na pokusy o přestřižení plotu, jeho přelezení, na vibrace nebo různé frekvence zvuku. Je u nich možné nastavit citlivost, aby se zabránilo planým poplachům.

Galerie

Topeps