Požární bezpečnost a požární ochrana průmyslových objektů

Vydáno: 3. 2. 2023

Požární ochrana průmyslových objektů je složitá hlavně z toho důvodu, že jednotlivé firmy nemají stejný provoz. Požární bezpečnost staveb tedy musí brát v potaz stavební provedení objektu a celý proces výroby v konkrétním podniku. Jinou požární bezpečnost bude potřebovat linka na výrobu autodílů nebo zemědělský podnik.

Požáry průmyslových budov nebývají časté, ale zato velmi ničivé

Nebezpečným situacím je možné předcházet. Správné nastavení jednoduchých opatření může zachránit nejen majetek, ale i lidské životy. Mezi ně patří:

Požáry průmyslových budov sice nepatří mezi nejčastější typy požárů, ale rozsah škod bývá obrovský. Vysoké riziko vzniku požáru mají hlavně podniky, ve kterých se zpracovávají, skladují nebo vyrábí nebezpečné nebo hořlavé látky, v podnicích, kde vznikají páry hořlavých kapalin nebo hořlavý prach. Pokud by v takovém podniku došlo k požáru, škody mohou být veliké.

Odborné posouzení požární bezpečnosti se nesmí zanedbat

Během výstavby nebo rekonstrukce průmyslových objektů se musí brát v potaz odborné posouzení požární bezpečnosti. Momentálně jsou pro územní řízení, projektovou dokumentaci a realizaci ustanovených opatření důležité tyto body:

Požárně bezpečnostní zařízení a jeho umístění

Sem patří hlavně elektrická požární signalizace (EPS), odvody kouře a tepla, detektory a čidla, hasicí zařízení, protivýbuchová zařízení atd.

Věcné prostředky požární ochrany a jejich zajištění

Jedná se hlavně o ochranné prostředky, speciální hasiva a jejich příměsi, komunikační prostředky.

Velmi častou příčinou vzniku požáru je selhání lidského faktoru. Ať se jedná o zanedbání situace nebo stanovených postupů, organizační chybu nebo řetězení chyb, které ve výsledku vedou k havárii.

Využijte odborníky se znalostmi požárního zabezpečení průmyslových objektů

Všeobecné nároky na výstavbu, podmínky pro navrhování a také uskutečňování staveb vycházejí ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební (stavební zákon) a podrobněji jsou podmínky požární ochrany vymezeny ve vyhlášce č. 23/2008.

Tyto požadavky není lehké splnit a pokud chcete mít vše v naprostém pořádku, je doporučeno obrátit se na odborníky. U nás v TOP security najdete profesionály, kteří mají mnohaleté zkušenosti v oboru, neustále se vzdělávají a sledují poslední trendy. Spolupráce s prověřenými dodavateli elektrické požární signalizace, jakým je český výrobce EPS, společnost Lites Liberec, vytváří konjunkci, která do požárního zabezpečení průmyslových budov vnese nejen řád, splněné zákonné požadavky a bezpečí, ale i kvalitu použitých systémů.

Kontroly požárních systémů

Průmyslové podniky musejí splňovat velmi vysoké nároky na požární zabezpečení. Jestli jsou stanovené předpisy dodržovány, zjišťuje požární kontrola. Stát není schopen zajistit požární kontroly všech průmyslových objektů sám, a tak je na zodpovědnosti majitelů objektů, aby stanovené kontroly prováděli sami z vlastní iniciativy. Kontroly požárního zařízení ale mohou provádět pouze odborné firmy, které o kontrole vyhotoví zprávu o provedené revizi systému.

Nezapomeňte, že požární kontrolou musí projít i budovy, které mění způsob využití.

Galerie

Požární bezpečnost a požární ochrana průmyslových objektů